Auster “Tia Maraa” nr. 3

2.10

“Crassostrea gigas”

Iirimaa vesiviljelustoode

Elusaid austreid säilitada temperatuuril 5°C kuni 8°C