Mitmekülgne

180 erinevat toodet

Meie tootevalikus on üle 180ne erineva toote. Eelistad fileed, soovid kala suitsutatult või võtad hoopis tervet kala? Pakume mitmekülgset valikut Eesti ja  muu maailma kaladest. Siit leiab endale sobiva nii restorani peakokk kui nõudlik kalasõber.

Eesti kalad, Läänemere kalad

Ahven

Perca fluviatilis


Jahutatud ahven, roogitud ahven, ahvenafilee nahaga/nahata, ahvenamari, ahvena supikogu, kuumsuitsu ahven

Angerjas

Anguilla anguilla


Jahutatud angerjas, roogitud angerjas, kuumsuitsu angerjafilee, kuumsuitsu angerjas, marineeritud angerjas, marineeritud kuumsuitsu angerjas

Koha

Sander lucioperca


Jahutatud koha, roogitud koha, koharümp, kohafilee nahaga, nahata, kohamari, kohakurgud, kohapõsed, koha supikogu

Latikas

Abramis brama


Jahutatud latikas, roogitud latikas, latikatümp, latikafilee nahaga, nahata, kuumsuitsu latikas

Haug

Esox lucius


Jahutatud haug, roogitud haug, haugirümp, haugifilee nahaga, nahata, haugimari, haugi supikogu

Koger

Carassius carassius


Jahutatud koger, roogitud koger, kogrefilee

Jõesilm

Lampetra fluviatilis


Jahutatud jõesilm, röstitud jõesilm, jõesilm tarrendis marineeritud

Kiisk

Acerina cernua


Jahutatud kiisk, roogitud kiisk, kiisafilee nahaga

Läänemere lest

Platichtys flesus


Jahutatud lest, roogitud lest, lestarümp, lestafilee nahaga, nahata, kuumsuitsu lest

Siig

Coregonus lavaretus


Jahutatud siig, roogitud siig, siiafilee nahaga, nahata, siia mari, siia supikogu, kuumsuitsu siig

Vimb

Vimba vimba


Jahutatud vimb, roogitud vimb, vimmafilee nahaga, nahata, kuumsuitsu vimb

Läänemere tursk

Gadus morhua callarias


Roogitud tursk, tursarümp, tursafilee nahaga, nahata, tursamaks

Särg

Rutilus rutilus


Kalakasvatusest

Angersäga

Clarias gariepinus


Jahutatud angersäga, roogitud angersäga, angersägafilee nahaga, nahata. marineeritud angersäga

Arktika Paalia

Salvelinus alpinus


Jahutatud paalia, roogitud paalia, paaliafilee nahaga, nahata, kuumsuitsu paalia

Pakslaup ehk hõbekarp

Hypophthalmichtys molitrix


Jahutatud pakslaup, roogitud paksaup, pakslaubafilee nahaga, nahata

Siig

Coregonus lavaretus


Jahutatud siig, roogitud siig, siiafilee nahaga, nahata, siiamari, siia supikogu, kuumsuitsu siig

Siberi Tuur

Acipenser Baerii


Jahutatud tuur, roogitud tuur, tuurafilee nahaga, nahata, kuumsuitsu tuur

Vahemere kalad

Kuldmerikoger ehk dorada

Sparus aurata


Jahutatud dorada, roogitud dorada, doradafilee nahaga, kuumsuitsu dorada

Huntahven ehk seabass

Dicentrarchus labrax


Jahutatud huntahven, roogitud huntahven, huntahvenafilee nahaga, kuumsuitsu huntahven

Norra, Rootsi, Taani

Merivarblane

Cyclopterus lumpus


Jahutatud merivarblane, roogitud merivarblane, merivarblaserümp, merivarblase mari

Atlandi Tursk

Gadus morhua


Jahutatud tursarümp, tursafilee nahaga, nahata, tursaseljafilee (cod loins), tursapead, tursapõsed, tursa supikogu

Meriahven

Sebastes marinus


Jahutatud meriahven, roogitud meriahven, meriahvenarümp, meriahvenafilee nahaga, nahata, kuumsuitsu meriahven